Mi a Szakkollégium?


A szakkollégiumok Magyarország Kormánya által elismert, védendő értéknek tekintett, a felsőoktatási intézmények keretei között alakuló és működő, tudományos célt szolgáló, hallgatók és oktatók, illetve külső szakemberek mozgalma.
Az intézmény célja a nyilvános események és programok szervezése, amely a belső tagság, valamint a külső publikum számára tudásalapú és erkölcsi fejlődést nyújt. A tagok célja a többlettudás megszerzése és átadása, társai továbbá a külső szemlélődők számára.


A szakkollégium tagsága az önkormányzatiság alapelvein működik. Maga választja meg, vagy váltja le tagságát, dönt a szakmai és közéleti programjai kidolgozásáról, határozza meg a szakmai, illetőleg saját közösségi életére vonatkozó követelményeit. tagságba választás a tehetségek felismerésén és gondozásán alapszik. A szakkollégium feladata a magas szintű szakmai képzés, a közéleti szerepvállalás és az értelmiségi nevelés tárgyi és személyi feladatainak biztosítása a tagság számára. A tagság kötelezettségei közé tartozik a maguk által felállított követelményrendszer teljesítése. A tagság kutatásai miniszteri (Emberi Erőforrások Minisztériuma) döntés, vagy belső keretrendszer alapján ösztöndíjjal jutalmazhatók. A szakmai és a közéleti programok finanszírozása a miniszter pályázati rendszerén nyugszik. A pályázat elnyerése függ az adott éves projekt szakmai hasznosságától.

Rólunk


A Kepes György Szakkollégium 1991-ben alakult, az egykori főiskola közéletében aktívan közreműködő hallgatókat maga köré gyűjtve.

Kollégistáink a legkülönbözőbb szakok hallgatói, akik saját szakterületükön belül végeznek kutatómunkát, írnak TDK-dolgozatot, vesznek részt tudományos konferenciákon, előadásokon.

Mindemellett remek közösséget alkotnak, kiválóan tudnak együtt dolgozni, így nem riadnak vissza rendezvényeink lebonyolításától sem. Minden szakkollégista joga a szakkollégium irodájának használata.SZAKSZEMINÁRIUM


A szakkollégium teljes tagsága részt vesz egy általunk meghívott előadó által tartott féléves kurzuson.

TAGOZATOK


Tagjaink a hozzájuk legközelebb álló tudományos tagozathoz csatlakozva mélyítik tudásukat kurzusainkon, programokat szerveznek, és végeznek aktív munkát.Művészet- és Kultúratudományi Tagozat

Tagozatunk mint azt a nevében is foglalja művészeti és kulturális körökben tevékenykedő tagokból áll. A tagozat tagja számára, mivelhogy a legtöbbünk alkotó, nagyon fontos, hogy ismerjük és támogassuk egymást szakmailag és emberileg is. Egymásból merítkezve, egymást segítve végzünk művészeti tevékenységet. Tagjaink szakmai fejlődéséhez minden feltétel rendelkezésre áll. Kiállításokat, író-olvasó találkozókat, nagyobb hangvételű workshoppokat és egyéb szakirányú rendezvényeket szervezünk, melyekkel igyekszünk bevonni mindenkit az alkotás örömeibe. Továbbá a mi tagozatunk gondoskodik a szakkollégium egyéb design, web, vagy kiadvány anyagának megtervezéséről, kivitelezéséről. Ezzel is egyfajta szakmai gyakorlatot elsajátítva.

Nevelés- és Társadalom­tudományi Tagozat

A tagozat az elmúlt években teljesen kicserélődött, jelenleg a tagság meghatározó része pedagógushallgató, így a szakmai profil is a neveléstudomány felé tolódott el. Az utóbbi félévekben a tagok kezdeményezésére alternatív pedagógiai programot működtető iskolákba látogattunk, kurzusok és szakszemináriumok is folytak e témában. Az előttünk álló időszakra ezeknek a kezdeményezéseknek a folytatását, kibontását tűztük ki célul: újabb iskolalátogatások, vendégelőadások a magyar reform- és alternatív pedagógia meghatározó alakjaival. Ezek mellett azonban szélesíteni is kívánjuk a tagozat szakmai kínálatát társadalmi problémákra (kisebbség, szegregáció, etnikai különbségek) érzékenyítő tréningekkel, valamint aktuális gazdasági és politikai kérdéseket tárgyaló vitaestekkel.

Természet- és Környezettudományi Tagozat

Tagjaink az egyetem természettudományi karának szakjaiból csatlakoznak hozzánk többségben. A programokat leginkább a tudományos előadások, hallgatói vitaestek, tudományos konferenciák alkották. Hallgathattunk előadások a denevérfajokról, őslénykutatás témáiból és még az űrkutatásban elért legújabb eredményekről. Tudományos előadásainkat egészség megőrző programokkal fűszereztük, amelyekkel nyitottunk az egyetem hallgatósága felé. Tagjaink a tudományos életben sokszor megfordultak. Részt vettek helyi versenyeken és az Országos Diákköri Konferenciákon, amelyeket szép eredményekkel zártak. További program elemeink közé tartozik a környezettudatos nevelés megismertetése, a természettudományok legújabban elért eredményeinek megismerése. Tagozatunkban fontos a naprakészég és a folyamatos tudományos fejlődés, így a szakmaiságunk előre vitele. Célunk a természettudományok népszerűsítése és megkedveltetése, valamint az aktív részvétel a természettudományok kutatásainak színpadán.

Legyél te is szakkollégista!